01.

Financiële stand van zaken en vooruitblik

Degelijk financieel beleid in onzekere tijden

We staan er goed voor ten opzichte van andere gemeenten. Niet in de laatste plaats omdat de gemeenteraad duidelijke financiële spelregels hanteert. De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn. Nieuw beleid wordt integraal afgewogen bij de vaststelling van de begroting. De laatste jaren worden we geconfronteerd met een steeds grotere financiële onzekerheid. Vooral door het uitblijven van voldoende rijksmiddelen voor de taken die we uitvoeren.

Actueel meerjarenbeeld (begroting 2022)

Grote financiële dossiers

Structureel maken incidenteel nieuw beleid 2022

Reserves

Inkomsten: woonlasten

Interne organisatie staat onder druk