02.

Kernopgaven

Een eerste verkenning

In ’s-Hertogenbosch hebben we een brede en beleidsrijke taakopvatting. Dat levert veel goeds voor onze gemeente en tegelijkertijd zien wij ook een versnippering van aandacht en inzet. Als vingeroefening hebben we daarom een eerste verkenning gemaakt voor focus op een viertal belangrijke opgaven: wonen, iedereen gezond, energietransitie en datastad. Het zijn voorbeelden hoe het werken met kernopgaven kan worden vormgegeven.

Wonen

Iedereen gezond

Energietransitie

Datastad