03.

Staat van ’s-Hertogenbosch

Trends en ontwikkelingen

Dit deel beschrijft een beeld van onze gemeente op hoofdlijnen. Hoe staan we ervoor anno 2022 en wat komt er op ons af? We baseren ons daarbij op cijfers, trends en ander onderzoek en schetsen zo een beleidsneutrale ‘staat van ‘s-Hertogenbosch’. Dit blijft altijd een momentopname. Het verloop en de (langere termijn) gevolgen van de coronapandemie blijven bovendien een onzekere factor. We monitoren dit nauwlettend in ons corona-dashboard.

Onder de vier kernopgaven zijn ook de nodige cijfers en ontwikkelingen gepresenteerd op het vlak van de woningmarkt, gezondheid, de energietransitie en de digitale samenleving en economie. Deze onderwerpen komen in dit deel niet nog eens terug.

Samenleven

Economie & arbeidsmarkt

Zorg & Welzijn

Leefklimaat

Openbaar bestuur